„Na rauszu” – jak odnaleźć w sobie dziecko. Recenzja filmu

Scena otwierająca film „Na rauszu” jasno pokazuje, że nie będzie to tylko film o pijackim eksperymencie, w którym czterech mężczyzn przechodzących kryzys wieku średniego postanawia dodać odrobiny koloru do swego szarego żywota. Reżyser filmu, Thomas Vinterberg, zaczyna bowiem od uczniowskiej zabawy, w której to młodzi biegną w sztafecie wokół jeziora. I nie byłoby w tym […]

Na rauszu

Poster for the movie ""

„Na rauszu” opowiada historię grupy przyjaciół, nauczycieli szkoły średniej, zainspirowanych teorią, że skromna dawka alkoholu pozwala otworzyć się na świat i lepiej w nim funkcjonować. Nie przewidują jednak skutków, jakie pociągnie za sobą długotrwałe utrzymywanie stałego poziomu promili we krwi – przez cały dzień, również w pracy…